หน้าแรก | ล้อสก๊อตไบร์ท / Finishing Wheels
จานทรายสก๊อตไบร์ท
ล้อสก๊อตไบร์ท
ล้อสก๊อตไบร์ท

รายการสินค้า

DESCRIPTION

ขนาด

SIZE

เบอร์ผ้าทราย

#40 - #400

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

จานสก๊อตไบร์ทล้วน 4" 4" (100 x รู 16 mm.)   SGB 1016
จานสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย 4" (100 x รู 16 mm.)   SGBT 1016
ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 4" x 1/2" (100 x 13 mm.)   SGB 4" x 1/2"
  4" x 1 " (100 x 25 mm.)   SGB 4" x 1"
  6" x 1 " (150 x 25 mm.)   SGB 6" x 1"
  6" x 2 (150 x 50 mm.)   SBG 6" x 2"
ล้อสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย 4" x 1/2" (100 x 13 mm.)   SGBT 4. x 1/2"
  4" x 1 " (100 x 25 mm.)   SGBT 4" x 1"
  6" x 1 " (150 x 25 mm.)   SGBT 6" x 1"
  6" x 2 " (150 x 50 mm.)   SGBT 6" x 2"
ล้อสก๊อตไบร์ทมีแกน

ล้อสก๊อตไบร์ทมีแกน

ล้อสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทรายมีแกน

ล้อสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทรายมีแกน

ล้อสก๊อตไบร์ทมีแกน ล้อสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทรายมีแกน

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

25 x 25 x 6 SGB 2525 25 x 25 x 6 SGB 2525
30 x 25 x 6 SGB 3025 30 x 25 x 6 SGB 3025
38 x 25 x 6 SGB 3825 38 x 25 x 6 SGB 3825
50 x 25 x 6 SGB 5025 50 x 25 x 6 SGB 5025
50 x 30 x 6 SGB 5030 50 x 30 x 6 SGB 5030
63 x 30 x 6 SGB 6330 63 x 30 x 6 SGB 6330
76 x 30 x 6 SGB 7630 76 x 30 x 6 SGB 7630
76 x 50 x 6 SGB 7650 76 x 50 x 6 SGB 7650
สามารถสั่งทำแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้